Digitaliseringen kräver stabil IT-infrastruktur

I alla investeringar som görs för att digitalisera, automatisera, mobilisera eller optimera en process finns även ett behov av robust, redundant och fram för allt säker, IT-infrastruktur. Det är ett måste för att klara av att hantera den förändringen som vi är inne i just nu.

Vi frågade oss hur en IT-expert ser på vikten av att investera i en stabil infrastruktur  när vi parallellt går mot öppen IT, molnlösningar och nya sätt att äga IT. Därför tog vi kontakt med Hans Werner på Radar, och det är samtalet med honom som bygger den här artikeln. 

Utvecklingen inom IT går väldigt snabbt framåt och det gäller att hänga med.  Om vi skulle se på ett företags infrastruktur som ett hus så är det inte bara viktigt att bygga upp det rätt från grunden för att det ska hålla. Hur huset ska vara och hur huset ser ut har också blivit något helt makalöst annorlunda än hur det var för ett tag sen. Så här gäller det verkligen att tänka till, så att grunden klarar av att hantera den stora förändring som sker just nu.

Tittar man på det som händer i Sverige, så är det här väldigt mycket centrerat runt tre starka trender:

  1. Kostnadsreduktion: IT-budgetarna egentligen inte ökar i realvärde längre. Utan vi ska helt enkelt med en peng som sjunker i realvärde, samtidigt stötta en IT-verksamhet och utveckla ett stabilt IT-stöd som dessutom ska lösa mer än vad det gjort tidigare. En utmaning kan tänkas för många organisationer att få ihop den ekvationen.
  2. Expansion är kopplat till det IT-stöd man bygger upp. Och det handlar i mångt och mycket om att effektivisera de processerna som företag idag redan arbetar i. 
  3. Innovation med hjälp utav IT. Att skapa nya affärsmodeller med hjälp av teknik, att utveckla verksamheten till något nytt och på så sätt utöka ett erbjudande till kund.

Enligt Hans hänger alla de här trenderna ihop. Kostnadsreduktion handlar väldigt mycket om produktion och leverans av IT, och det är där som vikten av en stabil infrastruktur kommer in. För faktum är att klarar vi inte av att göra det här till ett väsentligt mycket bättre sätt än vad vi har gjort tidigare. 

Att kunna prestera med högre effektivitet och till högre produktivitet behöver vi stödet från smarta system. Det blir ett måste att frigöra medel för att företag ska kunna ägna sig åt innovation och förändring.

Det är tydligt att vi måste ta oss till en ny investeringsnivå när det gäller att jobba med IT och innovation. Något som Radar ser i sina analyser då åtta av tio svenska verksamheter idag har budget allokerad, i alla fall de kommande två åren, för att förändra sättet man bygger sin IT-portfölj på. Och den här IT-portföljen kommer få en större "externifierings-grad", det vill säga bygga på en mycket, mycket större relation till leverantörer än vad den har gjort tidigare, enligt Hans.

Med andra ord finns det en hel del fördelar för de som är verksamma inom IT och tar sig an utvecklingen på rätt sätt. När marknaden efterfrågar nya IT-leveranser kan en rätt uppsatt infrastruktur generera kapacitet på många olika sätt där ett exempel är  molnbaserade tjänster. Att drifta själv eller att köpa i det publika molnet eller hybridlösningar av olika slag. Detta gäller även leverantörsledet som har mycket mer ekonomiska nyckeltal kopplat till sin egen prestation, framför allt de som i dag går mot att vara verksamma som outsourcing-aktörer.

Det är också de som i dag gör de absolut största investeringar i att bygga upp egen och/eller publik moln-kapacitet runt sig själva. Så att av 8 miljarder kronor i moln-marknad, så investerar faktiskt leverantörsledet själva runt 3,5 miljard just nu, byggd på den egna infrastrukturen. 


Texten är skriven av Sara Alvin-Hansson i samtal med Hans Werner

Läs nästa artikel

Trender inom Artificiell Intelligens

Läs nästa: Trender inom Artificiell Intelligens