​Det tar lång tid för en AI att bli smart på riktigt

Det tar lång tid för en AI att bli smart på riktigt. Anledningen är att den behöver lära sig alla mönster från grunden, den ska inte bara bygga upp en databas av en massa fakta utan även kunna dra slutsatser, se samband och kunna tolka interaktioner ifrån olika människor. Detta kräver erfarenhet, eller snarare inlärning som idag kallas maskininlärning (machine learning).

Enkelt förklarat så tränar maskinerna på en uppgift, det blir fel, fel, fel och fel igen, men förr eller senare blir det rätt och på det sättet lär sig systemet en pusselbit på vägen mot sitt syfte. Således kan en dator lära sig känna igen mönster och inte bara på förhand givna situationer. Användningsområdena för detta är nästintill oändliga, så varför finns det inte överallt redan? Det korta svaret är att det är dyrt och tidskrävande att lära upp system.

Framöver så kommer vi dock att kunna använda maskiner för att träna upp andra maskiner, något som idag kallas för AML (automated machine learning). Detta, i kombination med bättre anpassade processorer, standarder, distribuering med mera, kommer resultera i att framtidens organisationer måste bestämma sig redan idag för vilket företag de vill driva i framtiden.

Digitaliseringsprojekt

Tekniken finns redan och kan dyka upp lite varstans i tillvaron, något som ibland kan bli ett problem för de som ska implementera ett digitaliseringsprojekt i sin verksamhet. Vilka backend-lösningar krävs? Vilka krav finns det på hårdvaruspecifikationer, programmeringsspråk och licenskostnader? Hinder finns även i brist på API:er och krångliga integrationer, men i takt med att dominerade standarder och best practices växer fram minskar dessa utmaningar.

Hur ska företagen tänka? Vilka vägar ska företagen gå för att kunna utnyttja alla fördelar med digitaliseringen? Här är det aktuellt att prata om klassiska behov såsom standardisering, automatisering och valfrihet.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel myntade för några år sedan uttrycket ”den fjärde industriella revolutionen” när hon pratade om digitaliseringen och placerade fenomenet i en lista där uppfinningar såsom ångmaskinen, elektriciteten och elektroniken fanns med. Alla dessa är innovationer som totalt förändrat vårt sätt att leva genom historien. Men hur digitaliseringen kommer slå igenom på just ditt företag, det är det bara du själv som kan påverka.

Läs nästa artikel

Top AI, Machine Learning and Analytics Trends for 2019 and beyond

Läs nästa: Top AI, Machine Learning and Analytics Trends for 2019 and beyond