Open in new tab

”Det krävs krafttag för att säkra det digitala samhället”

Än så länge har vi varit förskonade från katastrofliknande incidenter kopplade till cyberbrottslighet, men tyvärr är sannolikheten hög för att en sådan händelse inte ligger särskilt långt bort i tiden.

Många myndigheter och företag befinner sig nu vid ett vägskäl där ökade och omfördelade resurser krävs för att hantera morgondagens hotbilder. Därför har vi identifierat fem huvudområden som vi ser stora behov av att utveckla. 1.

Bygg helhetslösningar inte bara skydd. I dagsläget lägger många organisationer upp till 90 procent av säkerhetsbudgeten på att bygga upp skydd mot intrång.

Självklart ska IT-skydd mot intrång ha hög prioritet, men det går aldrig att skydda sig helt och hållet från den digitala kriminaliteten och därför handlar ett lyckat förhållningssätt till cybersäkerhet om att skapa en helhetslösning som även innefattar delar som att identifiera hot, upptäcka intrång, hantera och isolera attacken när den äger rum, samt bygga upp organisationens förmåga att återskapa information. 2. Utbilda hela organisationen.

En nyligen genomförd undersökning från PwC visar att det finns stora utbildningsbehov gällande cybersäkerhet. 48 procent av de medverkande organisationerna uppger att de saknar utbildningsprogram i säkerhetsfrågor för medarbetarna.

Hälften av medarbetarna ges alltså inte ens en grundläggande utbildning i säkerhetstänk och hantering i utsatta situationer.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se

Läs nästa artikel

Reality check – här är 14 myter om it-säkerhet du behöver ha koll på

Läs nästa: Reality check – här är 14 myter om it-säkerhet du behöver ha koll på