Open in new tab

Datacenterboomen sätter press på det svenska elnätet

Hittills har alla svenska datacenteretableringar mottagits med öppna armar.

Men hur många stora anläggningar klarar det svenska elnätet? I den pågående datacenterboomen brukar vårt kalla klimat anges som ett tungt vägande skäl att etablera sig just i Sverige. Nästan ännu hårdare trycks det på hur bra och stabilt allt funkar i det svenska samhället, med särskild betoning på vilket pålitligt elnät vi har.

Men ryktet om det svenska elnätets stabilitet är betydligt överdrivet. Det framkommer när man pratar med Svenska kraftnät, som flaggar för att det kan komma att bli stora utmaningar framöver, allra helst i södra Sverige.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se