Open in new tab

Återanvänd mjukvara ger många lagringsfördelar

Företag hanterar dagligen stora datamängder och behöver lagringssystem som är enkla, kostnadseffektiva och minimerar risken att förlora data.

Systemet innebär att den fysiska lagringen skiljs från den logiska med hjälp av så kallad lagringsvirtualisering. .


Läs hela artikeln →
www.shibuyacrossing.se