Open in new tab

Artificiell intelligens formar framtiden

De kallar det den nya elektriciteten och nästa industriella revolution.

Artificiell intelligens kommer att påverka vår framtid på så många olika sätt. Men redan de närmaste åren kan "deep learning" förändra våra liv.


Läs hela artikeln →
www.nyteknik.se