Open in new tab

AI skapar en dataexplosion som kräver ett nytt sätt att tänka lagring

Artificiell intelligens, AI, kommer att beröra alla typer av företag, ja hela samhället och individer.

AI och maskininlärning kommer slå igenom snabbt, exponentiellt och disruptivt. Centralt i ett AI-baserat system är lagringskapaciteten: var, hur och hur snabbt data kan slussas och hur snabbt och träffsäkert den kan utföra de operationer eller ge de svar man önskar.

Traditionellt har företag använt data för några terabyte, men i takt med att maskininlärning slår igenom kommer vi snarare tala om petabyte. Data i sig kommer kategoriseras olika beroende på hur förädlad den är.

Vårt sätt att se på och hantera data och datavolymer står inför en omvälvande förändring. En modern bil lär generera 7 gigabyte data under en halvtimmes körning, medan självkörande bilar lär generera 1 gigabyte varje sekund.

Datamängderna i dessa system är också betydligt större än vad vi är vana vid och denna tillväxt har redan börjat. För att kunna hantera tillväxten och göra de data man önskar tillgängliga på kortast möjliga tid, kan man använda sig av maskininlärning.

Alternativet har varit att försöka anpassa sig efter utvecklingen av hårdvara.


Läs hela artikeln →
techworld.idg.se