AI behöver uppfostras till att bli en god medborgare

Artificiell intelligens, AI, är en teknologi som har stora fördelar, men den kan också innebära risker. För att minimera dessa är det viktigt att AI ”uppfostras” till att bli både bra medarbetare och bra medborgare.

https://businesstech.idg.se/se...