Open in new tab

4 missförstånd om agilt som lever vidare

Missförstånd 1.

Erfarenhet räcker inte. "Personalen är vår största tillgång".

Har du hört någon säga det? Men det slarvas ofta med att ta hand om talangerna på arbetsplatsen och rekryteringen sker på ett sätt som kanske inte gynnar agilt arbete när nyanställda ska sätta i gång.

Ibland räcker det inte att anställa någon baserat på att personen har jobbat agilt tidigare. Väl på plats krävs det en plan för att ge personen en bra start.

Det gäller inte bara metoder, processer och ramverk som används, utan även att ge en bild av hur samarbete fungerar på företaget. Kort sagt, hur man jobbar agilt på företaget.

Missförstånd 2.


Läs hela artikeln →
techworld.idg.se