Open in new tab

20 år med öppen källkod – rörelsen som förändrade mjukvara i grunden

Vi tar oss med på en snabbtur genom öppen källkodshistorien.

Och den börjar redan innan begreppet myntades. Kom från fria program.

Rörelsen för fri mjukvara, free software, startades av Richard Stallman för 35 år sedan. Det viktigaste argumentet var att mjukvara ska vara fri att använda, ändra och distribuera.

Allt sedan öppen källkods inträde på scenen har det funnits en del motsättningar mellan dess företrädare och företrädare för fria program. Men ett sätt att se på saken är att öppen källkod är namnet på en kampanj för att lyfta fram den existerande företeelsen fria program i näringslivet och att skapa en viss typ av licenser för mjukvara.

Det tycker i alla fall Bruce Perens som var med och grundade organisationen OSI. Open source blir till. Begreppet open source dök först upp i ett strategimöte som hölls hos VA Linux Systems 3 februari 1998.


Läs hela artikeln →
techworld.idg.se