Open in new tab

Två av tio förstår GDPR

Diskussionen om AI har till stor del kretsat kring jobb som försvinner, när vi istället borde fokusera mer på hur tekniken kan hjälpa oss att vässa välfärden.

Här behöver näringsliv, akademi och myndigheter samverka för att tydligare förklara hur AI kan komplettera våra mänskliga förmågor i syfte att skapa ett smartare samhälle med bättre tjänster för medborgarna. En undersökning har gjorts där 1 000 svenskar fått svara på vad de tycker om digitaliseringen i landet.

Den visar att 70 procent är allmänt positivt inställda till digitaliseringen inom offentlig sektor. Men vad gäller införandet av AI är folk inte lika säkra.

Där är 30 procent positiva till att AI kan göra uppgifter som tidigare gjorts manuellt, medan 36 procent är negativa. LÅG GDPR-KUNSKAP. Deltagarna i undersökningen fick även, i och med GDPR:s kommande inträde, svara på säkerhets- och integritetsfrågor.

Sju av tio personer ansåg att det är viktigt att veta vilken data som finns sparad om dem samt hur den används. Däremot var bara fyra av tio personer trygga med myndigheternas datahantering, och endast två av tio förstod innebörden av nya dataförordningen.


Läs hela artikeln →
www.voister.se