Stora datamängder - då är AI det som gäller

Även om AI har en bit kvar till det definitiva genombrottet är det nu viktigt att sätta sig in i möjligheterna med tekniken. Instegströsklarna är låga och det finns många möjligheter att testa och utvärdera potentialen. Tillväxten bedöms vara synnerligen hög.

Att bemästra dataflöden är kanske den viktigaste faktorn för att en organisation ska bli en vinnare i digitaliseringen.  Konkret behöver företag fånga data på ett strukturerat och metodiskt sätt i syfte att användas i detta sammanhang. Men för att få konkret affärsnytta behöver data leda till meningsfull, affärsdrivande information, informationsflöden och analys, inte minst prediktiv analys.

I sig har det här varit känt länge – det som har förändrat situationen är sammansättningen av tekniker, kraftigt ökad beräkningskraft samt ökad tillgänglighet vilket har fått fart på utnyttjandegraden.

Data är basen för AI

Möjligheterna med artificiell intelligens (AI) enorma, samtidigt råder en stor begreppsförvirring. Många har dessutom en oklar bild av vad man ska använda tekniken till. Det går också att konstatera att många svenska bolag ännu har en begränsad förståelse för vikten av data – som är själva basen för AI och analytics.

Pedabs Sverige-VD Fredrik Holmgren instämmer i bilden. Och även om många företag har en bra bit kvar till större och mer omvälvande projekt är efterfrågan och nyfikenheten på marknaden stor.

– Speciellt när det gäller att lära sig mer. Därför är AI nu och framåt ett av våra stora fokusområden. Om jag jämför med för 5-6 år sedan var skepsisen då ganska stor. Sedan dess har det verkligen hänt saker. Det finns också mer resurser på marknaden idag, säger Fredrik Holmgren.

AI är avgörande för att automatiskt dra slutsatser ur stora datamängder och djuplärandesystem blir bättre ju större datamängder de har att lära sig av. Längre framåt förväntar sig de flesta självlärande, kognitiva, system med förmåga att dra egna slutsatser liknande den mänskliga hjärnan.

– Dagens AI är fortfarande ganska osmart. Men det sagt finns det mycket därute som är fascinerande. Titta till exempel på filmerna om Alphago, fortsätter Fredrik Holmgren.

Googles dotterföretag Deepmind, specialiserat på AI, ligger bakom Alphago som för ett par år sedan besegrade de främsta spelarna i det kinesiska brädspelet Go, som har en avancerad spellogik. Deepmind är det företag som på senare år fått störst uppmärksamhet för sina resultat på AI-området. Men de flesta av de stora amerikanska IT-jättarna lägger enorma resurser på området – företag som IBM, Microsoft, Amazon, Facebook, Apple och Intel. 

Svenska marknadsanalysföretaget Radar konstaterar att Sverige och svenska företag ligger efter på området. Det är nu centralt att höja teknikintresset och nyfikenheten inför vad tekniken kan åstadkomma, annars finns en väsentlig risk för att bli akterseglad. Rimligt är att bli bra på att utnyttja tekniken. Att däremot försöka hänga med på att utveckla egen AI från grunden är redan för sent.

– Jag håller med om beskrivningen. Jag tror att det är smartare att utveckla vår kompetens snarare än tekniken i sig. Det finns så stora teknikbibliotek tillgängliga att utvecklarna kan ta stora steg genom att utnyttja dem ihop med befintlig teknik och immateriella rättigheter, IP, avslutar Fredrik Holmgren.

Data är motorn i de nya affärsmodellerna

Många företags hela existensberättigande kommer inom några år att handla om vård av data, säkrande av data och snabb och föreslående analys av data. Det gäller särskilt de största och snabbast växande företagen på marknaden. Data är motorn i de nya affärsmodellerna. 

Pedab tillhandahåller IT-infrastruktur och mjukvarulösningar. Vårt ekosystem omfattar återförsäljare, driftbolag, system integratörer och applikationsutvecklare för att tillsammans leverera de bästa IT-lösningarna till våra kunder.