Open in new tab

Snart börjar EU:s nya dataskyddsregler gälla i Sverige

Nedräkningen har börjat – snart börjar EU:s nya dataskyddsregler gälla i Sverige. Nästa år börjar nya regler för dataskydd gälla inom hela EU liksom i Norge, på Island och i Liechtenstein. Vad behöver ditt företag göra för att efterleva de nya reglerna och undvika att drabbas av kostsamma sanktionsavgifter?

Den 21 september arrangerar Affärsvärlden, Ny Teknik, Dagens Media & Lag & Avtal ett heldagsseminarium som hjälper dig att få grepp om de nya reglerna och förbereda dig för förändringen. Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla direkt i alla medlemsstater den 25 maj 2018.

Den ersätter då tidigare nationella bestämmelser, till exempel Personuppgiftslagen (PUL) i Sverige. Syftet är att stärka skyddet för den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Detta sker genom ökade krav på företag som lagrar personuppgifter och strängare påföljder vid brott mot regelverket.

Alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter berörs av de nya reglerna. – Alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter berörs av de nya reglerna och de som inte anpassar sig riskerar att drabbas av kraftiga sanktioner, säger Axel Tandberg, jurist vid Tandberg & Partners och ledare för seminariet den 1 juni.

– Exempelvis kan Datainspektionen besluta att ditt företag måste betala upp till fyra procent av den globala omsättningen.


Läs hela artikeln →
www.nyteknik.se