Open in new tab

Sluta klaga på GDPR – tänk på alla fördelar i stället

Se inte den nya europeiska dataskyddslagstiftningen som ett byråkratiskt hinder.

Med rätt attityd kan GDPR istället bli en hjälp på vägen till bättre överblick och analys, och därmed högre effektivitet. Datainspektionen kallar GDPR för en "dataskyddsreform".

Den inställningen är de tyvärr ganska ensamma om. Media och många andra talar hellre om det som upplevs som besvärligt, ett regelverk som kräver dyr och krånglig anpassning, eller om hotande skyhöga böter för verksamheter som inte sköter sig.

Jag efterlyser därför en mer konstruktiv attityd och mer positivt tänkande kring GDPR. Vi bör tänka i Datainspektionens banor och se GDPR som en reform istället för som ett tvång. Då får vi rätt perspektiv.

Det arbete som vi lägger på att anpassa oss till GDPR är inte bara bra för individens integritet. Det är även nyttigt för verksamheten i stort.

Se det som en hälsokontroll av hur verksamhetens informations- och riskhantering fungerar.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se