Open in new tab

Sälj in samtycket effektivt och vänligt

Data som har sparats för att de kan vara "bra att ha" behöver städas ut eller skyddas effektivt innan EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, träder i kraft.


Läs hela artikeln →
www.dagenshandel.se