Open in new tab

Så raderar du datan rätt inför GDPR

Att få kontroll på all persondata, sätta upp processer för hur de ska hanteras och vilka åtgärder som måste vidtas för att skydda uppgifterna vid ett dataläckage, är ju viktigt för alla organisationer.

Detta perspektiv är ofta ingången i de flesta seminarier om GDPR. Väldigt sällan pratar man mer konkret om VAR informationen finns fysiskt, samt HUR man faktiskt kan garantera att radera informationen så den inte går att återställa. . 5 osäkra raderingsmetoder: Att slänga filer i Papperskorgen och tömma den innebär bara att filen inte längre går att nå från skrivbordet.

Filen finns dock kvar i en indexeringstabell även om en vanlig datoranvändare inte kan få fram den. Ett Formateringskommando uppdaterar tabeller som anger att alla filer och kataloger har tagits bort.

Men dessa filer tas inte bort fysiskt från enheten (hårddisken). Ett Filraderingsverktyg kan skriva över filer och enskilda partitioner av information på en hårddisk, men aldrig all information på hela hårddisken.

Avmagnetisering är en metod som används för att radera data. Men vet du inte hur kraftigt magnetfältet bör vara, samt hur länge enheten (hårddisken) bör utsättas för magnetfältet, kan information fortfarande finnas kvar.


Läs hela artikeln →
it-kanalen.se