Resumés test av GDPR: kaos

Två journalister på tidningen Resumé genomförde nyligen ett test av hur 40 bolag som de är kunder till, följer GDPR. Resultatet kan nog bara beskrivas som kaos.

Yasmine Winberg och Julia Lundin genomförde efter den 25 maj ett test. 40 bolag från vitt skilda branscher kontaktades, bland andra Apotea, Stureplansgruppen och HM.

Testet var förhållande okomplicerat. Journalisterna frågade i första steget vilken personlig data som företaget hade lagrat om dem samt bad att få ut datan. Frågor som är berättigade och självklara och som alla företag kan förvänta sig. Det visade sig att samtliga av de 40 bolagen i undersökningen hade svårt att följa lagen.

Artikeln som finns på Resume.se är mycket detaljrik och det står tydligt att de flesta av de utvalda företagen inte har processer för att hantera data. Därmed hanteras journalisternas frågor på ineffektiva och ibland inkorrekta sätt. Bland annat krävs fysiska brev i flera fall, kopieror på ID-handlingar och i flera fall missförstår företagen förfrågan och raderar datan innan den har lämnats ut. Trots att det inte har begärts.

Yasmine Winberg och Julia Lundin ställer efter undersökningen den uppenbara frågan: Varför är det lättare att bli kund än att radera sig som kund? Varför utnyttjar man inte digitala möjligheter utan tvingar konsumenterna att föra kontakten analogt?