Open in new tab

Oro inför EU:s kommande datalagstiftning

General Data Protection Regulation (GDPR), på svenska "Allmänna dataskyddsförordningen", är en ny EU-förordning som träder i kraft den 25 maj.

Samtliga EU-länder får då en gemensam lagstiftning, som i grunden syftar till att ge bättre integritetsskydd åt privatpersoner. – En stor del handlar om den registrerades rättigheter.

Däriblandrätten till information, rätten till dataportabilitet och rätten till att bli raderad, säger Camilla Sparr, jurist vid Datainspektionen. Det innebär att du som privatperson har rätt att få veta vilka uppgifter ett företag lagrar om dig. Du har också rätt att få dina uppgifter flyttade.

Är du till exempel kund hos en musikströmningstjänst, men vill teckna abonnemang hos en annan leverantör, har du rätt att få dina sparade uppgifter flyttade till den nya tjänsten. Du har också rätt att kräva att den som registerför raderar uppgifter om dig.

– Men det är inte så att man alltid har rätt att bli raderad. Registerhållaren kan också ha en rättslig grund att ha uppgifterna kvar.


Läs hela artikeln →
www.nyteknik.se