Open in new tab

Molnjättar i bråk om hur GDPR ska hanteras - kunderna i kläm

Det bästa med standarder är att det finns så många av dem.

Det är ett gammalt skämt i it-branschen som nu verkar kunna appliceras även på så kallade "uppförandekoder" (code of conduct). Mer specifikt handlar det om uppförandekoder för molnleverantörer i Europa. På ena sidan av en skiljelinje finns Amazon med organisationen Cispe (Cloud Infrastructure Services Providers in Europé). På andra sidan finns IBM med C-SIG (Cloud Select Industry Group). De här två organisationerna har tre saker gemensamt.

För det första är båda i färd med att lansera uppförandekoder för molnleverantörer som rör införandet av GDPR (EUs dataskyddsförordning). För det andra inbegriper ingen av uppförandekoderna fastställda bötesbelopp för molnleverantörer som inte uppfyller dem.

I praktiken är de mer att se som riktlinjer. Enkelt uttryckt ska uppförandekoderna vara ramverk för hur molnleverantörerna ska hantera data på ett sätt som gör det möjligt för deras kunder att uppfylla GDPR. Ett konkret exempel kan vara att en molnleverantör ska kunna garantera en kund att data hanteras inom EU. Ett annat att ge garantier om att kunders data inte ska återanvändas i andra sammanhang än de avsedda.

Den tredje saken som de båda organisationerna har gemensamt är att man verkar tycka att den andra organisationens uppförandekod är tämligen värdelös. Läs också: Företagen har börjat förbereda sig för GDPR. Fyra cio:er berättar hur.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se

Läs nästa artikel

Lantmäteriet klarar examensprovet – går att göra husköp i blockkedjan

Läs nästa: Lantmäteriet klarar examensprovet – går att göra husköp i blockkedjan