Open in new tab

Kommuner använder AI för att hantera ny datalag

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR "General Data Protection Regulation" ska stärka den personliga integriteten för alla EU-medborgare. I korthet innebär den nya lagen en bredare definition av vad som identifierar en person i till exempel arkiverade dokument hos kommuner, myndigheter, företag och föreningar.  .

–  Det innebär att man måste se över det sätt som man hanterar personuppgifter på. Framför allt när det gäller ostrukturerat data som e-post eller gemensamma datalagringsytor, det säger Peter Mankenskiöld vid kommunföreningen Sambruk. .

Enorma mängder data . Enligt Mankenskiöld hanterar en genomsnittlig kommun med 35 000 invånare mellan 15–20 terabyte data per år.

En omöjlig uppgift för kommunernas handläggare att hantera. Därför har föreningen Sambruk, där flera kommuner är medlemmar, sjösatt ett projekt där artificiell intelligens väsentligt ska snabba på processen.  .

– Den här maskinen kan läsa och även förstå väldigt mycket av vad den läser betydligt mycket snabbare än vad en människa gör, säger Peter Mankenskiöld som leder projektet. AI hjälper handläggaren.

Samspelet mellan datorkraft och granskande handläggare ska skynda på genomlysningen ytterligare.


Läs hela artikeln →
www.svt.se