IT-ekonomins utveckling under 2019

Tillväxten i Sverige avmattas generellt och konjunkturläget ter sig allt mer osäkert. Den totala kostnadsmassan för IT motsvarar drygt 213 miljarder kronor för 2019 och finansieras direkt av verksamheten med nära 25 procent. Den dedikerade IT-budgeten kommer enligt Radars prognos, att växa med historiskt låga 1,0 procent. Verksamhetsfinansierad IT kommer tvärt emot att växa med historiskt starka 4,5 procent nästa år.

Tillsammans med tillväxtprognosen, släppte Radar även sin analys över de IT-trender som bolaget anser kommer att ha störst påverkan lokalt i Sverige. De är:

  • Artificiell Intelligens– för att AI kommer vara processorn i alla digitala processer
  • Igenkänningsteknik– för det är det som integrerar användare mot digital teknik
  • Cybersäkerhet– för här ligger riskerna och hoten mot vårt allt mer digitala samhälle

Teknik kan i den nya eran levereras med låg instegströskel där kunden med färre utvecklingstimmar kan erhålla ett högre värde av tekniken i sina processer. 

Källa: Analysföretaget Radar Ecosystem Specialists. På deras hemsida finns hela artikeln samt material för nedladdning (mot en kostnad).