Open in new tab

Integritet vs yttrandefrihet

Hur kommer General Data Protection Regulation GDPR, alltså den europeiska dataskyddsförordningen, att påverka oss journalister när pul, personuppgiftslagen skrotas?

Ja, sanningen är att det vet man inte ännu, trots att förordningen börjar gälla den 25 maj nästa år. Förordningen kommer att ha stor påverkan på vårt samhälle.

Personliga uppgifter som lagras eller lämnas ut digitalt kräver någon form av medgivande från den person vars uppgifter används. Det gäller lika för myndigheter och företag, ja alla som håller personregister av något slag.

Den som missköter sig kan få dryga böter. Det finns anledning att vara vaksam.

I förordningen görs undantag för journalistiskt ändamål. Det låter ju tryggt, men vem ska avgöra vad som är journalistiskt ändamål?

En särskild kompletterande dataskyddslag förbereds, men det förslag som finns har fått kritik.


Läs hela artikeln →
www.journalisten.se

Läs nästa artikel

Radering av backuper – en av många huvudvärkar för it-chefer inför GDPR

Läs nästa: Radering av backuper – en av många huvudvärkar för it-chefer inför GDPR