Open in new tab

Glöm inte underleverantörerna i ert informationssäkerhetsarbete!

I dagarna har de aktiviteter som analysbolaget Cambridge Analytica (CA) företagits sig på uppdrag av diverse organisationer uppdagats och det har framförallt väckt frågan hos många enskilda användare av sociala medier om hur information kopplad till dem förvaltas av de bolag som äger plattformarna där man är verksam.

Den uppblossade debatten kring Facebook och CA sätter fingret på behovet av att ha koll på hur kunddata hanteras och verkligen följa upp och granska samarbetspartners och underleverantörers informationssäkerhetnivå, särskilt med tanke på GDPR. Cambridge Analyticas och Facebooks användning av sociala medieuppgifter visar hur viktigt arbetet inom informationssäkerhet är. För att skydda individens integritet träder dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft den 25 maj.

Dataskyddsförordningen ska försöka hjälpa användare med detta genom att ge dessa vissa rättigheter över sin egna data. För användandet av sociala medier kommer bl.a.

rätten till dataportabilitet att bli relevant. Denna rättighet innebär att användare i vissa fall har rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll, t.ex.

för att flytta sina personuppgifter från en social medietjänst till en annan.


Läs hela artikeln →
it-kanalen.se

Läs nästa artikel

Radering av backuper – en av många huvudvärkar för it-chefer inför GDPR

Läs nästa: Radering av backuper – en av många huvudvärkar för it-chefer inför GDPR