Open in new tab

GDPR försvårar företagens möjligheter att skydda sina varumärken

Oavsett om vi chattar via sociala medier, skickar jobbmejl eller beställer varor från ett företag online, så vill vi kunna känna oss säkra på att de identifierbara personliga data som vi delar med oss av används i rätt syfte.

Vi tycker om att utgå ifrån att de företag vi samverkar med och gör inköp från respekterar sekretessprinciperna. På senare tid har vi dock fått flera kvitton på att dessa inte efterföljs fullt ut, inte ens av de allra största globala konglomeraten.

För att säkerställa att företag hanterar EU-medborgarnas kunddata på ett säkert sätt införs den nya dataförordningen GDPR, som träder i kraft 25 maj. Dess huvudsakliga mål är att undanröja komplexiteten med att ha olika sekretesslagar i olika europeiska länder och istället skapa mer enhetliga laguppsättningar som är lättare att förstå, följa och genomdriva.

Trots EUs goda avsikter med GDPR, kommer dock tillämpningen faktiskt att på många sätt försvåra det generella skyddet för såväl kunder som konsumenter. Ju närmare vi kommer 25 maj, desto tydligare blir det att GDPR kommer att få en tydlig negativ effekt på ansträngningarna för att förhindra online-missbruk, inklusive distribution av olagliga läkemedel, människohandel, cyberattacker och skydd av immateriella rättigheter.

Problemet med WHOIS efter GDPR. Den tydligaste konsekvensen av GDPR-införandet är den hotande "blackouten" av all kontaktinformation i WHOIS-databasen, som idag spelar en central roll för alla slags konsumentskyddsåtgärder. WHOIS omfattar idag alla immateriella rättigheter för att t ex skydda varumärken och motverka all sorts online-missbruk, som t ex bedrägerier och piratkopiering.


Läs hela artikeln →
it-retail.se