Open in new tab

GDPR-expertens fem tips för att följa den nya lagen

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddslagen GDPR i kraft.

Lagen påverkar hur alla företag och organisationer hanterar personuppgifter, och kräver en hel del förändringar. Jag intervjuade Karen Lawrence Öqvist, en expert på GDPR som delgav sina fem bästa tips för att se till att du följer lagen när den väl träder i kraft.

För de böter som följer ett brott mot GDPR vill du inte råka ut för. Den nya lagen påverkar bland annat hur personuppgifter samlas in, lagras, används, delas och destrueras.

Varje steg måste dokumenteras, och individen har rätt att bestämma exakt hur deras uppgifter ska hanteras. Därför är det bra att följa Karens fem tips för att se till att du följer lagen: Skapa ett register över dina data.

 Du har sannolikt olika personuppgifter på olika ställen, i mail, i filer, i kunddatabaser etc. Se till att skapa ett register över vilka uppgifter som finns var.


Läs hela artikeln →
www.dagensanalys.se