Open in new tab

GDPR - IT-chefens nya strategiska möjlighet

Den nya konsumentdemokratin.

Den senaste tidens avslöjanden och diskussioner har lett till att konsumenter idag är mer angelägna än någonsin att skydda sin data och sina personuppgifter. Införandet av GDPR kommer därför vid ett utmärkt tillfälle då lagen reglerar hur företag får samla in, bearbeta, använda och dela dessa.

För att hantera data använder företag ofta flera olika lagringsplatser, både lokala och i molnet. GDPR tvingar företag att kartlägga hur kunddata hanteras, dess beröringspunkter till verksamheten och vilka parter som får ta del av den.

Särskilt viktigt är den data som delas med externa parter och då hamnar utanför företagets kontroll. Att vinna tillbaka kundernas förtroende är idag avgörande för att kunna fortsätta skapa och utveckla tjänster som bygger på deras data.

Den nya konsumentdemokratin som befästs av GDPR ger nya möjligheter. Ett strategiskt vägskäl.

IT-chefer bör använda GDPR som ett moderniseringsverktyg för företagets totala informationshantering.


Läs hela artikeln →
it-finans.se