Open in new tab

Förstå regelverken - så att du kan skapa värde - IBM THINK Bloggen - Åke Freij

I mitt senaste inlägg, "Skapa affärsfördelar genom att besmästra effekten av förändrade regelverk – istället för att ducka", påstod jag att företag hellre undviker och minimerar arbetet med förändrade regelverk än att inse att det finns stora värden och fördelar att vinna om rätt analys görs.

För att bättre förstå HUR detta ska gå till kommer jag nu att berätta vilka effekter förändrade regelverk får. Om vi analyserar omfattande forskning och tittar på vad företag faktiskt gör ser vi fyra viktiga möjligheter för företag i samband med regelverksförändringar – jag tänkte förklara vad jag menar med dem här.


Läs hela artikeln →
www.ibm.com