Open in new tab

Företagens data om anställda en tickande GDPR-bomb

Att GDPR-omställningen blir stor för företag som samlar in data om kunder, både konsumenter och företagskunder, är känt.

Och insikten att även myndigheter och andra offentliga organisationer påverkas börjar slå rot ordentligt. Men hur påverkar GDPR företag och andra organisationer i deras roll som arbetsgivare?

En hel del. Det enkla sättet att beskriva det är att det inte är någon skillnad mellan att hantera data om kunder och data om anställda.

Principerna, och reglerna, som definieras av GDPR gäller fullt ut även för arbetsgivare. Om man drar det till sin spets så har en anställd rätt att kräva att arbetsgivaren raderar data om honom eller henne.

Det är ett extremt exempel, men så här innan tillämpningen har kommit i gång så finns det åtskilliga sådana här konsekvenser som är oklara. Och data om anställda medför en del ytterligare problem, eller åtminstone frågeställningar.

Det konstaterar Thyronne Winter, integritetsansvarig (privacy officer) på Cornerstone Ondemand, och stationerad i Stockholm.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se

Läs nästa artikel

Lantmäteriet klarar examensprovet – går att göra husköp i blockkedjan

Läs nästa: Lantmäteriet klarar examensprovet – går att göra husköp i blockkedjan