Open in new tab

Experttipsare – ”Börja med nya lagen nu” | IT-Kanalen

Viktigast är att börja med GDPR projektet nu.

Initialt gäller det att skapa en förståelse för vad den nya lagen innebär för just din verksamhet. I en Gap-analys tar du reda på var du befinner dig och vad du behöver göra för att kunna efterleva lagen, säger , ett oberoende konsultbolag inom It Service Management. GDPR spänner över olika delar i en verksamhet: – De som är ansvariga för verksamhetens personuppgifter och hanteringar ska ingå i en projektgrupp med representanter från exempel it, ledningen, marknad och sälj, säger Ola Källgården. I regel behöver du upphandla juridisk kompetens: – Välj ett juristbolag i din egen storlek så ökar chansen att de prioriterar dig som kund.

Du kan även behöva rekrytera någon som har omfattande kunskaper om dataskydd, säger Ola Källgården. I förstudien ska du utvärdera allt från vilken information som lagras, till vilka personuppgiftshanteringar som görs. Utifrån nuläget görs en analys om förslag till åtgärder som krävs för att efterleva GDPR.


Läs hela artikeln →
it-kanalen.se