Open in new tab

Det handlar om sunt förnuft...

EU:s nya dataskyddslagstiftning, GDPR, handlar egentligen om sunt förnuft.

Att konsumenter själva äger sin data och att företagen ska skydda konsumenternas data mot otillbörligt utnyttjande är naturligt. Det menar Örjan Nordlund, IBM:s GDPR- specialist.


Läs hela artikeln →
www.dagenshandel.se