Open in new tab

Bättre beslut och nöjda användare – så tog Länsförsäkringar nästa steg i den digitala resan tillsammans med Enfo.

Enfo och Länsförsäkringar Stockholm har arbetat tillsammans i mer än 10 år och samarbetet fick en ny dimension 2016 när de tillsammans gjorde en migrering och ett omtag av den befintliga lösningen för planering och uppföljning.

Visionen var att förändra fördelningen av ekonomiavdelningens arbete, så att 20% av tiden skulle gå till datainsamling och 80% till analys. Den nuvarande situationen var något av det omvända.

De gamla lösningarna för planering och uppföljning var föråldrade och Excel-filer användes manuellt som stöd.


Läs hela artikeln →
www.enfo.se