Open in new tab

Alla ligger efter med GDPR-jobbet – nu skärper EU tonen

Bara i Sverige måste mellan 50-100 lagar ändras för att passa med GDPR. Med bara fyra månader kvar tills de nya dataskyddsreglerna träder i kraft skärper EU nu tonen mot medlemsstaterna, deras lagstiftare och företag.

Nu går EU-kommissionen ut med en bred uppmaning till sina medlemsländer och deras lagstiftare och verksamheter att skynda på med anpassningen till den nya dataskyddsförordningen GDPR. EU uttrycker oro för att det är för många, både medlemsstater och framför allt mindre företag, som ligger efter i arbetet. Hittills är det till exempel bara Tyskland och Österrike av de 28 medlemsstaterna som anpassat sin nationella lagstiftning efter EU-lagen. Sverige är alltså ett av länderna som behöver lägga på ett kol.

David Frydlinger, advokat och ansvarig för information and communication technology på advokatfirman Lindahl säger att det pågår ett massivt arbete på Justitiedepartementet och andra berörda instanser för att hinna ändra och anpassa regelverken till GDPR. – Det är ju 50 till 100 olika lagar som berörs på olika sätt av GDPR, och som därför måste ändras och anpassas. Dessutom är GDPR inte helt uttömmande, vilket gör att det behövs kompletterande lagstiftning.

Bland annat behövs en ny svensk dataskyddslag. Kommer de hinna klart i tid?


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se