Open in new tab

AI och GDPR sätter agendan för 2018 | IT-Kanalen

Där marknaderna förändras, konkurrensen hårdnar och konsumenternas förväntningar har aldrig varit högre.

Strategin med vertikal integration där allt finns samlat inom den egna organisationen byts mot en miljö där företagen måste förlita sig på externa parter för att kunna fortsätta vara effektiva. Centralt för hela det här skiftet är dock information, där uppgiften i den digitala eran är att bättre kunna hantera, använda och säkra just informationen.

Ur det perspektivet finns det tre trender som kommer att bli centrala för året som kommer. AI hos företag.

Datadrivna beslut växer fram. Precis som molnet numera är en hörnsten i moderna företag av alla storlekar kommer den nästa stora trend att vara artificiell intelligens och maskininlärning, som kommer att gå från teori till konkreta affärsverktyg inom alla industrier.

Genomslaget för detta kommer att bli massivt eftersom AI löser ett stort problem alla organisationer har – ju mer data du har, desto svårare är det att jobba med. Med applikationer som använder sig av AI/ML innebär det istället att ju mer data ett företag har, desto mer fördelar kan de skaffa sig.

Rent praktiskt kan företag som använder AI/ML ta steget från datastödda beslut till datadrivna sådana.


Läs hela artikeln →
it-kanalen.se