AI förändrar allt

Den övergripande trenden är att utnyttja IT för att få affärerna att växa. Exempel är att digitalisera affärsprocesser för att dels göra dem effektivare och dels skapa möjlighet till helt nya arbetssätt. Det handlar också om att bygga plattformar och höja tillgängligheten genom digital närvaro.

I en värld där IT-innovation har blivit ett sätt att skaffa sig fördelar så gäller det att göra kloka val. Risken är annars att infrastrukturen blir en begränsning. För att vara krass – du ska kunna leverera bättre prestanda till mindre kostnader och mindre resurser än förut. Detta gäller inte minst för den som ska tillhandahålla en tjänst. Kraven hur ditt erbjudande ska se ut för att du ska hänga med i racet ändras kontinuerligt, och det går snabbt.

Kognitiv analys

Ett AI är i grunden ett neuralt nätverk, vilket innebär många parallella beräkningar. De är var för sig relativt enkla, men de ska göras samtidigt. Således körs de med fördel på en GPU (oftast NVIDIA), som har stöd för många enkla parallella processer. Men kringarbetet, overheadprocesserna runt din AI-applikation, kräver mer kapacitet för varje enskild process och behöver därför göras på en CPU. Detta kräver att data skickas till GPU via en databuss, med allt vad det innebär av protokoll, paketering,  köande, minskad bandbredd och högre latency. För att inte infrastrukturen ska vara en show-stopper för prestanda i applikationerna, har IBM utvecklat POWER-plattformen, som matchar kraven som ställs av alla nya tekniker inom kognitiv analys. Powerplattformen har en unik koppling från CPU till GPU, och  använder NVIDIA:s NVLink för denna kommunikation. Denna skickar trafiken mellan CPU och GPU direkt på chip-nivå, så man slipper ifrån ”busshållplatser” på vägen.

Pedab tillhandahåller IT-infrastruktur och programvarulösningar. Vårt ekosystem omfattar återförsäljare, driftbolag, system integratörer och applikationsutvecklare. Pedab grundades 1993 och har 130 anställda i åtta länder. Utvecklingen av AI, eller kognitiv analys, innebär att system ska kunna läras upp att självt ta fram sina egna algoritmer, genom att det helt enkelt får ”öva sig”, testa och sedan rätta mot ett facit, och efter hand bli allt bättre.

Ny infrastruktur matchar kraven från innovationen

POWER-plattformen är en vidareutveckling av befintliga IBM-plattformar för operativsystemen AIX och IBM i, vilka fortfarande finns kvar för dem som har sina tunga applikationer där. (Så även för dessa  innebär POWER en möjlighet att modernisera sin infrastruktur runt ditt affärssystem eller din databas.) POWER är i sammanhanget faktiskt en akronym (Performance Optimization With Enhanced RISC, där i sin tur RISC är en annan akronym, som står för Reduced Instruction Set Computer). Till detta finns det hela bibliotek med standardapplikationer utvecklade att hitta online, exempelvis OpenPOWER, och därtill expertis att tillgå hos partners som kan hjälpa att få rätt förutsättningar för att lyckas med er  utveckling, så att ni kan fokusera på er utveckling snarare än att lägga tid och kraft på kringarbete.

Nya möjligheter att testa sig fram

Denna utveckling öppnar en värld av möjligheter. Jonas Vallin, VP of Infrastructure på Pedab, berättar att de flesta av de han möter arbetar med bildigenkänning. Tillämpningarna är många, det kan handla om att upptäcka cancertumörer eller människosmugglare. Eller hålla koll på när ett vindkraftverk behöver byta rotorblad. 

– Vi har redan en kund på området, som i sin tur är systemintegratör åt en mycket stor kund som av en viss anledning inte kan vara i molnet. För dem ger en sådan dedikerad miljö möjlighet att arbeta som de vill göra. Och vi letar ständigt efter fler duktiga aktörer inom AI. Jonas Vallin, Pedab

Utvecklingen av AI är ännu i sin linda. Alla testar och utvecklar, och ofta kan man hitta testplattformar i molnet hos de gamla vanliga välkända leverantörerna. IBM POWER är fortfarande lite okänt, men Pedab har byggt upp en Sandbox där man kan gå in och testa POWER som miljö för AI-utveckling, förutsatt att man har förkunskaper om AI och ramverket omkring, och se att det ofta funkar bättre än de stora drakarna. Och företag kan också hyra en POWER-miljö i 12 månader och ha en dedikerad plattform att testa tyngre saker på.

Pedab ser en stor tillväxt

Pedab ser en stor tillväxt inom data som strategisk tillgång. Många företags hela existensberättigande kommer inom några år att handla om vård av data, säkrande av data och snabb och föreslående analys av data. Det gäller särskilt de största och snabbast växande företagen på marknaden. Kontakta oss på Pedab om du vill veta mer om vilka möjligheter som finns när det gäller hur man får ut värdet av data.

Ladda ner: Disruptiva tekniker förändrar IT-landskapet