Open in new tab

92 procent av Europas företag är inte förberedda för GDPR

28 procent av företagen är obekanta med det nya regelverk som de kommer att behöva anpassa sig till inom mindre än ett år.

Över hälften tycker att regelverket är alltför komplicerat för små- och medelstora företag, men tycker på samma gång att det är nödvändigt med ökad reglering kring användningen av personuppgifter. Europeiska företag är oförberedda inför EU:s General Data Protection Regulation, GDPR, som blir lag i maj 2018.

Detta visar en undersökning som utförts på uppdrag av RSM – världens sjätte största revisions-, skatte- och rådgivningsnätverk – av European Business Awards. 400 ledare i framgångsrika europeiska företag har deltagit i undersökningen och tillfrågats om i vilken grad de är förberedda för GDPR och hur det nya regelverket kommer att påverka deras verksamheter. Med mindre än ett år kvar tills det nya regelverket träder i kraft är det endast åtta procent av företagen som är förberedda på GDPR och som har gjort de förändringar som är nödvändiga för att följa regelverket.

Samtidigt är var fjärde företagsledare helt omedveten om det regelverk de behöver anpassa sig efter. Det är oroande att 26 procent av de företagsledare som har inblick i sin GDPR-strategi uppger att deras organisationer inte kommer att vara redo när det nya regelverket träder i kraft under maj 2018.

Företag som inte klarar att genomföra förändringarna före deadline riskerar böter på upp till fyra procent av den globala omsättningen, eller 20 miljoner euro, beroende på vilket av dessa som är det högre beloppet. Förberedelserna inför GDPR har redan fått inverkan på affärsverksamheter.


Läs hela artikeln →
www.bankmarknaden.se

Läs nästa artikel

Radering av backuper – en av många huvudvärkar för it-chefer inför GDPR

Läs nästa: Radering av backuper – en av många huvudvärkar för it-chefer inför GDPR