Open in new tab

25 maj - aj aj eller raj raj?

– Samma dag som GDPR börjar gälla så kommer de första personerna att använda sig av rätten att bli glömd.

Många väntar på att få prova den möjligheten just nu. Jag tror också att stora företag med väldigt många missnöjda kunder kan bli hårt drabbade.

De kommer få det kämpigt och måste kunna hantera den typen av förfrågningar direkt. Därför är det viktigt att alla företag har processerna på plats i tid, säger Daniel Akenine, teknik- och säkerhetschef på Microsoft. .

Att ha processerna på plats är viktigt eftersom GDPR handlar mycket om att kunna visa upp hur man arbetar för att förhålla sig till lagen, menar han. Man kan ha gjort en bedömning som i sig kan vara mer eller mindre rätt eller fel, men man ska kunna visa hur man tänkt och resonerat kring varför man har personers data.

– Om man bara råkar göra rätt så har man gjort fel, säger Daniel Akenine. . NYA JOBB PÅ DATAINSPEKTIONEN. Elisabeth Jilderyd arbetar som jurist på Datainspektionen, myndigheten som kommer att ha tillsyn över att GDPR:s regler följs.


Läs hela artikeln →
www.voister.se