Open in new tab

Zennström: Utan digital kompetens riskerar svenska bolag bli ifrånsprungna

Erfarenhet inom it, media och telekom tycks inte vara avgörande när de svenska storbolagen tillsätter sina styrelser.

Endast 72 av 278 styrelsestolar i de 30 mest handlade bolagen på Stockholmsbörsen fylls av personer med digital kompetens, visar Di Digitals genomgång. Och av de 72 ledamöter som har digital kompetens har endast 18 spetskompetens i form av erfarenhet från snabbväxande bolag på nollnolltalet.

En av dem är Niklas Zennström, grundare av Skype och ledamot i H&M. "Jag tror det är avgörande att det finns god teknisk kompetens i styrelser och på ledningsnivå. Inte minst eftersom alla bolag just nu går igenom en digital transformation och måste ha en strategi hur de kan utnyttja teknologi för att skapa konkurrensfördelar".

"De bolag som ignorerar detta har begränsade möjligheter att vara konkurrenskraftiga på lång sikt", säger han till Di Digital. Ett annat digitalt styrelseproffs är Ulrika Saxon, vd för Bonnierkoncernens investeringsarm Bonnier Ventures. Hon sitter i dag i en rad svenska styrelser, bland annat Electrolux. Trots det låga antalet personer med digital spetskompetens menar hon att det inte är så ensamt i toppen när det kommer till digitala frågor som behandlas av styrelser. "I de bolagsstyrelser jag sitter i ligger de digitala frågorna högt på agendan.

Så jag har sällan känt mig som en ensam digital ö.


Läs hela artikeln →
digital.di.se