Våga börja använda Linked In

I denna, vår andra artikeln om Linked in, vill vi lyfta fram värdet av Linked In också för tekniska roller IT-branschen. 

Olika roller använder Linked In på olika sätt. Personer med säljande roller var tidigt ute. De såg värdet av att exponera sig själva och sitt erbjudande. 

Marknadsförarna förstod också tidigt hur tids-och budgetbesparande det var att komplettera (och senare ersätta) traditionell marknadsföring med sociala medier. 

En grupp som fortfarande inte riktigt tycker att Linked In är för dem, är personer med en mer teknisk roll. Det är synd, därför att här finns mycket kompetens som många skulle uppskatta och vara intresserade av. 

Inte övertygad ännu? Företag som konkurrerar med kompetens har allt att vinna på att lyfta fram de personer som bär på den kunskap och erfarenhet som företagets är byggt på. 

Kompetensen är ett nav kring vilket annat snurrar. Forskning visar att förtroende är en av grundstolparna i framgångsrik försäljning. Företag som säljer kunskap och erfarenhet måste helt enkelt visa att den finns "på riktigt". Och detta "på riktigt" är människorna. 

Säljande roll 

  • Presentera företaget och produkterna
  • Förklara erbjudandet
  • Bygga förtroende för sin person (åsikt, perspektiv, erfarenheter)
  • Skapa kontaktyta och locka till kontakt
  • Rekrytering

Fördel: bekräfta andra och bli omtyckt
Behöver: Lyfta sitt team, vara ihopkopplad med kompetens 

Teknisk roll 

  • Presentera företaget och produkterna
  • Synliggöra kompetens (de ÄR kompetensen)
  • Utvärdera
  • Bygga förtroende för sin person (kunskap, kompetens, erfarenhet)
  • Rekrytering

Fördel: understödja erbjudandet med sin egen kompetens 
Behöver: Bli lyft av sitt team för att synliggöras

En kombo är bäst

Bästa kommunikationen når man genom att blanda säljande budskap med reell produkt- och lösningskompetens. Säljbudskap räcker långt men genom att koppla ihop den med kompetens och personer, ökar man trovärdigheten. 

Det omvända gäller också. Tekniska budskap om en delmängd i en lösning behöver lyftas upp och sättas i ett sammanhang. Lycka till!

Läs nästa artikel

Fyra sätt att organisera för förändring - bloggpost

Läs nästa: Fyra sätt att organisera för förändring - bloggpost