Vem är vinnare i en digital värld?

IT-sektorn men även personer inom R&D, Supply Chain, produktion, HR mm mm har tagit till sig fenomenen Big Data, Internet of Things, Mobilitet, Molnet etc. Det finns en mängd talare på konferenser runt om i världen som alla anstränger sig för att vara så visionära som de kan i sina utsagor kring framtida användningsområden.

Det finns några områden som många frekvent pratar om för tillfället. Mest hör jag det från representanter för IT-sektorn men även personer inom R&D, Supply Chain, produktion, HR mm mm har tagit till sig fenomenen Big Data, Internet of Things, Mobilitet, Molnet etc. Det finns en mängd talare på konferenser runt om i världen som målar upp bilder av vilka möjligheter dessa områden ger och alla anstränger sig för att vara så visionära som de kan i sina utsagor kring framtida användningsområden. Och ingen vill förstås göra det som Ines Uusman (möjligen felaktigt) blivit ihågkommen för, d.v.s. kalla de nya teknologitrenderna för en fluga som snart flugit förbi.

Jag heter John Torgersson och är ansvarig för affärsområdet Processinnovation på Enfo. Min analys, som jag troligen delar med en mängd andra, är att vi är i exakt samma läge som när Internet gjorde sitt intåg i företagsvärlden. De flesta insåg att det skulle bli stort och förändra affärsmodeller och sättet vi kommunicerar med varandra på. Få visste dock vilka de faktiska tillämpningsområdena skulle bli och många var de som chansade på en väg för att inse att det var en återvändsgränd som ledde till företagets undergång. 

Boo.com är troligen den mest kända som många gånger fått representera den spruckna IT-bubblan. Det visade sig att man hade en övertro på hur snabb den nya tekniken skulle etableras i form av tillgänglighet och hastighet. 

En annan starkt bidragande faktor var troligen processmognaden för standardrutiner inom distanshandel så som logistik, returhantering etc. Ny teknologi och nya kommunikationskanaler etablerades utan att man, i samma hastighet, kunna anpassa och skala upp sina interna processer vilket påverkar allt ifrån kundnöjdhet och varumärke till kassaflöde och resultat.

Vilka var det då som klarade sig och som kunde använda den nya teknologin för att få ett uppsving? Jo, de som hade sina interna processer i ordning och där Internet blev ännu en kanal för att kommunicera med omvärlden och skapa affärer. Ett bra exempel är postorderföretagen som sedan länge hade haft distanshandel på plats och där blev e-handel bara ännu en kanal för kunder att köpa företagets produkter.

Jag är övertygad om att samma sak gäller för Internet of Things, mobilitet och andra teknologitrender. De som har kontroll på sina interna processer är också de som kommer att kunna dra nytta av ny teknologi, exempelvis i form av processer som själva kan agera baserat på den mängd information som genereras från företagets produkter, kunder, media osv.

En annan övertygelse jag har är att för att möjliggöra innovation och kreativitet krävs struktur på det som går att standardisera. För att slippa återuppfinna processer om och om igen. Med en ökad extern kommunikation och en ofattbar ökning av mängden information blir detta allt mer viktigt för att en organisation inte skall drunkna i administrativt arbete som inte skapar värde.

Mitt förslag är att fokusera på att optimera era affärsprocesser genom automation, mätning och ständig förbättring för att vara förberedda och kunna nyttja framtida teknikutveckling till er fördel. Det kommer innebära att oavsett vart teknikutvecklingen tar vägen och vilka tillämpningsområden som blir rådande så kommer ert företag att vara väl rustat.


Enfo är en IBM Premium Business Partner som levererar lättanvända IT-tjänster till företag och samhällen i de nordiska länderna. På Enfo tror vi att din affärsverksamhet kan bedrivas på ett enklare, effektivare och smartare sätt med hjälp av integrerad IT, outsourcade affärsprocesser och nischade tjänster och lösningar.


Texten är skriven av John Torgersson.