På väg mot nya samarbeten

Kravet på innovationer och nya sätt att arbeta har lett till att allt fler företag ser sig om efter samarbetspartners för att övervinna sina egna begränsningar. Kanske framförallt på det tekniska området men det kan vara annan specialkompetens också, exempelvis kunskap i marketing automation eller GDPR. 

Under de senaste åren har alla pratat om ekosystem. Alltid med en positiv grundsyn på begreppet och en idé om en hägrande fördel. Nu har begreppet mognat och därmed nyanserats. 

Ekosystem är organiska och flyter dynamiskt dit värde finns. Man kan inte vara en del av ett ekosystem om man inte tillför värde. Man kan varken köpa entrébiljett eller medlemskap utan det handlar om att tillhandahålla en produkt eller en lösning som andra vill integrera med i sitt erbjudande för att fylla en lucka i leveransen till kund. 

Partners kompletterar 

Grundläggande och rätt startpunkt är att man är klar över vad det egna företaget saknar för att lyckas nå uppsatta mål och utgår ifrån det. Det är inte effektivt att först hitta spännande partners och sedan hitta problemet som deras teknik eller kompetens ska lösa eller lyfta. Dessutom lär man skrämma bort sina nya partners om man använder deras tid och kompetens för att klura ut vad man ska göra. 

Men behöver tas om hand

Nåväl, så småningom har man ett antal partners och därmed uppstår behovet (om man inte gjort det förut) att skapa en organisation runt partners – kontaktpersoner, kommunikationsansvariga, partnerprogram, utbildningsinsatser, stödsystem och så vidare. 

Det krävs tid och energi att lyckas med partners och en stor portion lyhördhet för vad de behöver. För det är ju så, att lyckas hålla ihop efter den första tidens smekmånad är resultatet av hårt arbete.

Och man ska fungera ihop

En annan framgångsfaktor är att det egna företagets kultur och värderingar stämmer överens med ens partners. Det handlar ju om nära relationer där båda ska få ut ett värde, då vill man inte tvingas in i områden som går stick i stäv med vilka man är som företag.  

Ekosystem är ett fantastiskt sätt att arbeta och lyckas på områden där det egna företagets kompetens inte räcker till. Kommer man bara ihåg att det handlar om ett ömsesidigt utbyte av samarbetet, ger rätt hjälp och stöd, samt genomför vad man lovat, har man alla förutsättningar för att lyckas. 

Läs nästa artikel

Så kan blockkedjor revolutionera internet of things

Läs nästa: Så kan blockkedjor revolutionera internet of things