Open in new tab

Utredare vill öka insynen när algoritmer fattar myndighetsbeslut

Hur ska vi förstå hur myndigheten tar beslut om processerna automatiseras?

För att inte insynen ska bli sämre vill regeringens utredare att myndigheterna måste kunna lämna information kring hur algoritmer används när de handlägger ärenden. I den kartläggning över laghinder som utredningen gjort lyfts vissa områden fram särskilt, det handlar om digital kommunikation med enskilda, frågor om elektroniska identiteter, underskrifter och annan koppling till person, frågor om grunddata, informationsförsörjning och informationsutbyten och frågor om digitalisering av ärendeprocesser och automation i förvaltningen.

Därför föreslår utredningen att en myndighet ska se till att den kan lämna information om hur man använder algoritmer som påverkar automatiserade urval eller beslut när de handlägger olika ärenden. Outsourcing är, inte helt överraskande, ett område där det finns mycket oklarheter – upphandlingsreglerna ses som komplicerade och många myndigheter anser inte att de har kompetens att genomföra upphandlingar som klarar alla rättsliga krav.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se