Open in new tab

Technology innovation on the second half of the chessboard

Användningen av artificiell intelligens (AI) har nu tagit fart på allvar.

Både bolag och myndigheter vill ge sina medarbetare, medborgare eller kunder bättre service. Tidigare handlade AI om vikten att kunna förutse konsumentens preferenser och beteenden för personliga och träffsäkra rekommendationer, nu handlar AI allt mer det som kallas nästa generations AI, kognitiv AI. Kognitiv AI speglar människans inlärningsprocesser och vårt sätt att kommunicera.

Amelia, som jag arbetar med, är som en digital kollega som löser problem som vilken medarbetare som helst, men på en bråkdel av tiden. Byggd med semantisk förståelse interagerar Amelia genom naturligt tal och kan även känna av sinnesstämningar.

Till skillnad från en chattbott kan Amelia förstå hela dialogens sammanhang och tillämpar logik till sin kunskap om ämnet för att bestämma rätt svar eller bästa tillvägagångssätt. I takt med att utvecklingen inom AI går mycket snabbt så skrivs det också en hel del i ämnet.

Nyligen läste jag en intressant artikel i Harvard Business Review om en studie av hur bolag lyckats nå affärsmål med hjälp av just kognitiv AI. De tittar närmare på AI och digital transformation utifrån tre olika affärsbehov: 1. Automatisering, 2.


Läs hela artikeln →
techcrunch.com