Open in new tab

Sverige skriker efter it-kompetens – så varför utbildar vi inte fler? 

Dataanalytiker, AI-experter, systemvetare, utvecklare... 2022 kommer det behövas 70 000 fler som arbetar med it.

Det hävdade IT&Telekomföretagen i en rapport förra året. Och näringsminister Mikael Damberg har lyft fram digitaliseringen som den viktigaste frågan för Sverige. – Det kanske viktigaste området är kompetensförsörjning.

Det största hindret för många företag är att de inte kan rekrytera de människor som de behöver, sa han till CS redan för två år sedan. Samtidigt som alla alltså pekar på en galopperande brist på it-kompetens så har inte utbildningsplatserna ute på universitet och högskolor ökat de senaste tre åren.

Och ser man bakåt tio år, när intresset för it-utbildningar låg i botten och det var svårt att fylla platserna, har antalet behöriga förstahandssökande mångdubblats – medan platserna inte alls ökat i samma takt. Trots att drygt 6 000 fler behöriga sökte it-utbildningar förra året jämfört med 2008 antogs bara runt 2 500 fler.

Mönstret ser likadant ut om man ser till sökande till samtliga program på högskolan – generellt har antalet behöriga sökande ökat mer än antalet platser men då ska man komma ihåg att tillgången på it-kompetens lyfts fram som en ödesfråga för Sverige. Jonas Ekman, prefekt vid Institutionen för system- och rymdteknik på Luleå tekniska universitet, konstaterar att det är en långsam process att utöka platserna på utbildningar och att olika utbildningar hela tiden vägs mot varandra.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se