Open in new tab

Svenskarna är splittrade kring prylar som är uppkopplade mot internet, visar nya studien ”Svenskarna och IoT” | IT-Retail

Det kallas Internet of Things (IoT) och spås förändra hur vi lever idag.

Rapporten "Svenskarna och IoT" presenterar hur svenskarna ser på de alltfler prylar som kopplas upp, och ibland även kopplas ihop med varandra. Rapporten kompletterar "Svenskarna och internet" och tillsammans ger de en helhetsbild av vår tids digitala trender och beteenden.

"Svenskarna och IoT" är framtagen av Indentive AB. Antalet uppkopplade prylar ökar snabbt, om bara två år beräknas det finnas ca 20 miljarder uppkopplade enheter i världen, enligt Gartner. Hur väl känner vi svenskar till vad som sker? Och tycker vi om det?

I rapporten "Svenskarna och IoT" har fem frågor ställts till svenska folket kring IoT. Resultatet visar att majoriteten av svenskarna inte har hört talas om begreppet. De som känner till det är främst under 34 år, arbetar heltid, har universitetsutbildning eller studerar.

De som är mest obekanta med det är personer över 65 år. Även om det finns en stor okunskap kring begreppet IoT svarar 74 procent att de har uppkopplade prylar hemma, t.ex.


Läs hela artikeln →
it-retail.se