Svenska företag digitaliserar

I samtal med Hans Werner på Radar, kikar vi på digitaliserings-mognaden på svenska företag. Den stora bilden är att majoriteten investerar i olika digitaliseringstekniker. 

Tittar vi på den stora bilden av Sverige så har mer än sex av tio IT-verksamheter budget allokerad för att just investera inom digitaliseringstekniker de kommande två åren enligt Hans Werner, Radar. Och det gör ju det här till ett rätt stort prioriteringsområde i Sverige där till exempel automatisering och självservering, eller så kallat “self service” på webben är områden som tar plats.

Vad beror det då på att så stor del av de svenska företagen tagit sig an digitaliseringen av olika slag? Hans menar att Sverige sitter i en rätt speciell situation. 

  • För det första så är vi väldigt mogna när det gäller IT, på grund av att vi har kommit lite längre än vad många andra länder har gjort. Så det är en rätt naturlig del av att vi befinner oss rätt långt fram när det gäller investeringar.
  • Vi har också en infrastruktur på plats som är en högkapacitetsinfrastruktur. Vi har 4G-nät, vi har fiber, etc. Vilket också är en rätt stor förutsättning för att kunna driva digitalisering. 
  • Och sen inte minst så har ju vi ett behov att att vara effektivare i offentlig sektor, därför att vi har en befolkningspyramid där skatteunderlaget kommer krympa i relation till dem som kommer behöva stöd

Var finns pengarna?

Investerar i digitaliseringen är, enligt Radars analys, den verksamheten som kommer in som en ny kund eller ny beställare i IT-sammanhang. Det vill säga, olika funktioner tar initiativ för att effektivisera sin del av verksamheten. Det får konsekvenser på en marknad när IT-leverantörer är vana vid att prata "samma språk" som sin beställare (IT-chef) . Nu finns plånboken hos personer med en annan kompetens och annat fokus. 

Finns det någon bra definition på digitaliseringen?

Digitalisering avser införandet av IT i kärnprocesser i en verksamhet och handlar egentligen om att byta ut mantids-intensiva processer och ersätta dem med ny teknik. Teknik som gör något automatiskt och kanske mer agilt än vad vi gör när vi har alltför många händer in och fötter inkopplade i våra processer. Så helt enkelt ökad effektivisering. För att lyckas måste man digitalisera datan och informationen i de här processerna. Det innebär att operativt är digitaliseringen en massa olika saker och strategiskt att definitionen är införande av IT till stöd för kärnprocesser.


Texten är skriven av Sara Alvin-Hansson. Källa:Hans Werner

Läs nästa artikel

De 7 dödssynderna inom utveckling av digital handel - Solteq

Läs nästa: De 7 dödssynderna inom utveckling av digital handel - Solteq