Open in new tab

Svenska chefer har dålig kunskap om artificiell intelligens | IT-Finans.se

Nästan nio av tio ser det som en utmaning att hänga med i den tekniska utvecklingen.

Det visar en ny undersökning på uppdrag av Pegasystems. Artificiell intelligens (AI) är ett fenomen som väntas ta allt större plats i våra liv de kommande åren. Men bland svenska chefer råder fortfarande utbredd osäkerhet gällande vad AI är och hur den kan användas.

I en ny undersökning från Pegasystems uppger endast en procent av chefer på svenska storföretag att de har mycket goda kunskaper om artificiell intelligens, medan drygt två tredjedelar (68 procent) uppger att deras kunskap inte är särskilt god eller rentav obefintlig. Av undersökningen framgår även att många har betänkanden kring vad användningen av AI kan medföra.

Exempelvis ser 86 procent en utmaning i att kundkommunikation med hjälp av AI kan uppfattas om opersonlig. Men den främsta utmaningen med AI handlar om att lyckas hänga med i den tekniska utvecklingen, för att förstå hur den nya intelligensen fungerar och kan användas.

Hela 89 procent uppger att detta innebär en utmaning. – AI är på väg att gå från att vara en hett debatterad trend till att bli en teknik som används i en mängd olika sammanhang.


Läs hela artikeln →
it-finans.se