Open in new tab

Svensk industri är inte tillräckligt smart - IT.Branschen

Svenska industriföretag halkar efter konkurrenter i länder som Frankrike, Tyskland, Kina och Indien när det gäller kunskap och tillämpning av avancerad digital teknologi i produktionen. ….


Läs hela artikeln →
itbranschen.idg.se