Stressad av förändring - dags att se längre in i framtiden

Kan det vara så att företag måste förändra sig snabbare är vad som är möjligt? Att vi har kommit till den punkt i historien där vi är tappar mark varenda dag tror att vi gör allt vi kan och ger allt vi har? 

En del säger att de upplever att det är så. Andra hävdar att det mer är en fråga om att klara av att se skogen trots alla träd. Speciellt om man måste se väldigt långt in i framtiden för att få syn på den där skogen, vilket är en förutsättning för att kunna styra om stora företag. 

Daniel Burrus skriver att förmågan att se in i framtiden, förutsäga framtiden, är en kompetens en företagsledning måste ha. Burrus menar att det inte är så omöjligt som det kanske låter. Allt börjar med en förmåga att skilja på det som måste hända och det som kanske kommer att hända. Han kallar det hårda trender och mjuka trender. 

  • Med en hård trend menar Burrus något som måste hända, en konsekvens av något vi ser idag. En sådan trend kan du förbereda dig för och hantera problem innan de händer. Och därför gör du det. Och det gäller inte bara ledningen utan också hela organisationen. 
  • En mjuk trend är något som skulle kunna hända, ett framtida kanske. Mjukare trender är osäkrare och innebär därför mer risk. Men de går också att påverka och därmed kan man styra framtiden i en fördelaktig riktning. 

Framtiden går att förutsäga om du vet var och hur du ska leta efter den. När man har kompetensen, kan man skapa det som Burrus kallar en “Anticipatory Organization.”