Stort AI-utnyttjande ökar tillväxten men kompetensbrist är ett hot

AI är en teknik med oerhört stor potential inom alla områden som ligger under digitaliseringen. För att AI ska göra skillnad behövs drivkraft, tillgång till data och AI-kompetens. Svenska företags innovationskraft är oerhört viktig för Sverige som helhet.

Äntligen har AI-tekniken mognat och tillämpningarna ökar snabbt.  AI är en teknik med oerhört stor potential inom alla områden som ligger under digitaliseringen skriver Vinnova i en ny rapport. Många företag i dag behöver både lyckas med att effektivisera en del av verksamheten samtidigt som en annan del behöver utveckla sin verksamhet för tillväxt och expansion. Båda riktningarna är möjliga med artificiell intelligens.

De flesta bedömningar pekar på en tillväxtpotential som är dubbelt så snabb med stort AI-utnyttjande i ekonomin jämfört med ett lågt AI-utnyttjande. Förutsättningarna för AI-tillämpningar är dock olika inom olika områden.

För att AI ska göra skillnad behövs drivkraft, tillgång till data och AI-kompetens.  Den sistnämna förutsättningen är definitivt en utmaning på många företag. AI-kompetens är svårt att rekrytera och det råder kompetensbrist inom digitala affärsmodeller, enligt Vinnova. Här måste svenska företag investera. Vad vi har som många andra länder saknar är en teknikvänlig befolkning, bra IT-infrastruktur och en vana vid att samarbeta över företagsgränser.

De områden där AI kommer att påverka Sveriges digitaliseringsresa mest

  • Industriell utveckling – produkt- och tjänsteutveckling samt tillverknings- och tjänsteprocesser
  • Industriell utveckling – produkt- och tjänsteutveckling samt tillverknings- och tjänsteprocesser
  • Resor och transporter – autonoma fordon, logistik och transportinfrastruktur
  • Hållbara och smarta städer – transportsystem, energi och avfall, utbildnings- och vårdsystem
  • Hälsa – produkter, tjänster och processer för diagnostik, läkemedel, vård och omsorg
  • Finansiella tjänster – tjänsteutveckling inom finans-, försäkrings- och betalsystem
  • Säkerhet – försvar, samhällsberedskap, polis och tull

Källa: Vinnova 2018.