Social Business: Digital Workplace är så mycket mer än teknik

Drygt 200 personer med en gemensam passion för de möjligheter som ligger i förbättrade sätt att arbeta samlades på Digital Workplace Summit i slutet av 2016. Här är Peter Bjellerups spaning om vad som är hett respektive kallt på området ”digital arbetsplats”. 

Nya tider, nya konkurrenter, nya affärskoncept, ny teknik och nya – ofta mobila – vanor. Alla kräver de nya sätt att arbeta och ett fokus på medarbetarna, att hjälpa dem uppfylla och utveckla sin potential, liksom för att få en mer agil och innovativ organisation.

Ofta underskattas behovet av varierade, men samordnade verktyg för att stödja de nya arbetssätt som krävs i en distribuerad organisation, med mobila medarbetare (utanför eller inom kontorets skal) och där det ibland kan vara svårt att veta vem som kan hjälpa till med vad.

Den övergripande trenden bland de deltagande företagen är att man övergivit det traditionella intranätet där informationsavdelningen publicerar nyheter för de anställda. Istället har man implementerat lösningar som tillåter en högre grad av integration, samarbete och kommunikation medarbetarna emellan och därtill integration av dokument, formulär och andra system och applikationer. 

Men hur man gjort det varierar stort: 

  • Centerpartiet hade slagit samman extern och intern webb för att undvika dubbelarbete. 
  • Eskilstuna Kommun arbetade intensivt med att integrera digital formulärhantering. 
  • Svenska Spel (som tilldelats utmärkelsen ”Nordens Bästa Digitala Arbetsplats”) lyfte fram de enskilda medarbetarna på kreativa och kul sätt, gärna med spelanknytning så klart. 
  • Skanska konstaterade att intranätet aldrig är klart utan måste befinna sig i konstant utveckling, tillsammans med verksamheten, och med allt större utrymme för medarbetarna att vara med. 
  • Vasakronan hade en kreativ design, som påminde om våra smartphones, med enkel tillgång till många applikationer. 
  • ABB hade nog kommit längst i att öppna upp för öppna samtal mellan alla medarbetare.

För egen del påmindes jag om hur otroligt långt vi kommit på IBM i att förändra arbetssätt och attityder. Även om graden varierar, är det fullt naturligt för oss att höga chefer kommunicerar via videoblogg och att alla vi anställda kan kommentera, öppet för alla, och få svar på våra kommentarer. Likaså är det fullt naturligt för oss att samarbeta på distans i stället för med någon vid skrivbordet intill, och att använda en mycket rikare flora av samarbetsformer än att bara skyffla runt dokument som bilagor till epost. 

Vi delar och redigerar dokument online (en metod vi använt för att producera detta blogginlägg, t.ex.), bloggar, publicerar online, chattar, diskuterar i forum och idébloggar och ställer ibland frågor öppet på vår egen sida utan att nödvändigtvis veta vem som kan svara och så vidare. Som sagt, en bred flora av möjligheter att välja bland för olika behov, omständigheter och personlighet. Inte bara att dela och kommentera dokument eller att bara chatta i ett evigt flöde av diskussioner.

Praktiskt taget samtliga talare på eventet betonade att Digital Workplace är så mycket mer än teknik. Man kan tala om ”digital work culture” och ”digital leadership” också.


Texten är skriven av Peter Bjellerup.

Läs nästa artikel

IBM:s vd: AI-beslut måste vara transparenta

Läs nästa: IBM:s vd: AI-beslut måste vara transparenta